Efa nandefa ny horonan-tsariko aho fa tsy mipohitra ao amin’ny pejy “tetik’asa”

Manomboka ny ……….. vao azonao jerena ao amin’ny tranokala ny horonan-tsarinao, raha toa ka tafiditra anatin’ireo 100 voafantina hianao.

Iza avy ireo mpanazatra?

Mpandraharaha matihanina maniry mafy ny hizara traikefa sy fahalalana ary hanampy ireo mpandray anjara.

Iza avy ireo ao anatin’ny komity mifantina ?

Ireo mpikambana ao amin’ny tambazotran’ny mpiara-miasa. Ny firafitra tsirairay, araka ny maha izy azy dia hanao anjara biriky mifanaraka amin’ny mombamomba ny kandida sy ny fampandehanana ny tetik’asa.

Inona no azoko ?

> Ireo tombotsoa azon’ireo tanora 100

• MPANAZATRA IRAY AVY MANDRITRA NY FAHARETAN’NY MAKE THE CHOICE MADAGASCAR
Ny iraka ampanaovina azy :
– Miara-miasa amin’ilay tanora amin’ny fampandrosoana sy fahombiazan’ny tetik’asany : fahazotoana, fahatokisan-tena… – Mampita ny sandan’ny mifandraika amin’ny asa maha mpandraharaha : maha-mpitarika mendrika, fahatsapana andraikitra, fahaleovan-tena, famoronana, firaisan-kina… – Ny toetrany : tia mizara, manana toe-tsaina mpandraharaha.
• Fampifandraisana amin’ireo tambazotra mpitan-tsoroka. Ireo 100 voafantina dia ho tsarain’ny vondrona tambazotra mpiara-miasa ny ….. hatramin’ny ….. 2019.

> Ho an’ireo 28 tafakatra

• “Week-end”

> Ho an’ireo tafiakatra amin’ny dingana famaranana

• Tambazotra amin’ny alaln’ny fidirana ao amin’ny ELAmad
• Servisy manampahaizana manohana azy ireo mandra-panangana ny orisanany

> Ho an’ireo 5 mpandresy

• Famatsiana mitentina Ar50.000.000